ทดลองใช้สินค้าฟรี 7 วัน

เงื่อนไขการใช้บริการทดลองใช้สินค้าฟรี 7 วัน

1. ทางผู้ที่ต้องการทดลองใช้สินค้าฟรี 7 วัน ต้องชำระค่าประกัน 50% ของมูลค่าสินค้า ณ วันรับสินค้า  

2. ผู้ทดลองใช้สินค้าต้องมาทำสัญญา พร้อมรับและคืนสินค้า ที่สำนักงานใหญ่ นนทบุรี เท่านั้น

3. กรณีต้องการให้บริษัทส่งหรือรับคืนสินค้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เที่ยวละ 1,000 บาท (บริการนี้มีเฉพาะใน กทม. และ ปริมณฑลเท่านั้น)

4. กรณีต้องการทดลองใช้ต่อ หลังจากครบกำหนด 7 วัน ทางบริษัทจะคิดค่าเช่าวันที่เกิน วันละ 1,000 บาท โดยลูกค้าต้องแจ้งกำหนดคืนล่วงหน้าก่อนครบ 7 วัน

5. สินค้า และกล่องบรรจุภัณฑ์ที่คืน ต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนวันที่รับสินค้า

6. เมื่อคืนสินค้าทดลองใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประกันสินค้า

หมายเหตุ :  เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร  02-156-9139
Line @motorhometh
Email : info@mac-thai.com