Dometic Wine Cellar S118G (Bluefox)

ผลิตภัณฑ์ ตู้แช่ไวน์ Dometic S118G ที่สามารถรองรับการแช่ไวน์ได้มากถึง 118 ขวด


ได้ถูกจัดส่งให้กับลูกค้าคนสำคัญ ของบริษัท บลูฟ็อกซ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายของเรา

เพื่อใช้สำหรับรักษาคุณภาพของไวน์ 


เพื่อเตรียมเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าต่อไป