Sport World Adventure 2020

งานใหญ่ประจำปีของ Sport World เราก็ไม่พลาด !

กับงาน Sport World Adventure 2020 ที่ครั้งนี้จัดที่ Fashion Island 

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563  

ใครที่พลาดไป เจอกันอีกที รอบหน้า เร็วๆนี้ แน่นอน !