" " " "

ICE Cooler Box (ถังเก็บความเย็น) • wci13-9600000500-p401_lowres.jpg
  DOMETIC COOL-ICE WCI 13 ถังเก็บความเย็น ความจุ 13 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3 - 4 วัน หรือ 70 - 90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง...

 • wci22-9108400060-p401_3.jpg
  DOMETIC COOL-ICE WCI 22 ถังเก็บความเย็นความจุ 22 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3 - 4 วัน หรือ 70 - 90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้...

 • wci33-9600000502-p401_lowres.jpg
  DOMETIC COOL-ICE WCI 33 ถังเก็บความเย็นความจุ 33 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3 - 4 วัน หรือ 70 - 90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่...

 • 2.jpg
  DOMETIC COOL-ICE CI 42 ถังเก็บความเย็นความจุ 43 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3 - 4 วัน หรือ 70 - 90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่า...

 • ci55-9600000546-p407_3.jpg
  DOMETIC COOL-ICE CI 55 ถังเก็บความเย็นความจุ 56 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3 - 4 วัน หรือ 70 - 90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่า...

 • ci70-9600000546-p408_3.jpg
  DOMETIC COOL-ICE CI 70 ถังเก็บความเย็นความจุ 71 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3 - 4 วัน หรือ 70 - 90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่า...

 • ci85-9600000546-p409_3.jpg
  DOMETIC COOL-ICE CI 85 ถังเก็บความเย็นความจุ 87 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3-4 วัน หรือ 70-90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย สา...

 • ci85w-9600000546-p410_3.jpg
  DOMETIC COOL-ICE CI 85W ถังเก็บความเย็นความจุ 86 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3-4 วัน หรือ 70-90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ส...

 • ci110-9600000546-p411_3.jpg
  DOMETIC COOL-ICE CI 110 ถังเก็บความเย็นความจุ 111 ลิตร มีซีลรักษาความเย็น คุณภาพเยี่ยม เก็บความเย็นได้นานสูงสุด 3-4 วัน หรือ 70-90 ชั่วโมง แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ...