" " " "

FR Series (Mobicool)

Compressor Fridge/Freezerตู้แช่เย็น / แข็ง พกพา

 


  • FR_6.jpg
    Mobicool FR34 - ตู้แช่แข็งพกพา คุณภาพสูง ความจุ 31 ลิตร - รองรับไฟบ้าน 100-240 VAC และไฟรถยนต์ 12/24 VDC - รองรับอุณหภูมิ สูงสุด +10 และ ต่ำสุด -10 องศาเซลเซียส แช่แข็งได้ - น้ำหนั...

  • FR_6.jpg
    MOBICOOL FR 40 - ตู้แช่แข็งพกพา คุณภาพสูง ความจุ 38 ลิตร- รองรับไฟบ้าน 100-240 VAC และไฟรถยนต์ 12/24 VDC- รองรับอุณหภูมิ สูงสุด +10 และ ต่ำสุด -10 องศาเซลเซียส แช่แข็งได้- น้ำหนัก ...

  • FR_6.jpg
    Mobicool FR60- ความจุ 60 ลิตร- รองรับไฟบ้าน 100-240 VAC และไฟรถยนต์ 12/24 VDC- รองรับอุณหภูมิ สูงสุด +10 และ ต่ำสุด -10 องศาเซลเซียส แช่แข็งได้- น้ำหนัก ...